Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηρακλείου Κρήτης

Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηρακλείου Κρήτης

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 6977 747559
Email: info@spedeh.gr

Η ιστοσελίδα είναι υπό ανακατασκευή